חיפוש על פי מסר

חפש


חיפוש תחנה


חיפוש על פי מסר


Receiver


טווח חיפוש
 בחר תאריך
24 שעות אחרונות
בכל מסד הנתונים

בחינם NAVTEX מקודד

כאן להורדה לחץ

Log in

Log in to change your details and edit your station labels
Email:
Password:
  
Reset password
Register for account

Forgotton your password?
Enter your registration email above and click 'reset password'

Data from other receivers

  DF3LZ - Hamburg, Germany - Perseus SDR with 80m antenna
468 messages today
  PA0038SWL - Netherlands. Tecsun S-2000.
364 messages today
  Cyprus Radio 5BA - Larnaca Cyprus
145 messages today
Hellenic-NAVTEX_Monitor-Station - Mt Hymettus_ATHENS.GR
115 messages today
  Outpost 1 - Gorinchem,NL
7 messages today

  DF3LZ - Hamburg, Germany - Perseus SDR with 80m antenna    18:55:21 2007-06-26

מסר הצגהתקבלו ב24 השעות האחרונות (newest messages first)

הצג מפת מסרים | קישור לאתר | Refresh

< <<  עמוד 1 / 5 > >>    464 שווה ל
תחנהמסרסוגהתקבלאיכות סיגנל
J Gislövshammar/WarnaJA54אזהרת ניווט2021-04-16 18:29:49100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA16אזהרת ניווט2021-04-16 18:29:08100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA18אזהרת ניווט2021-04-16 18:28:28100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA32אזהרת ניווט2021-04-16 18:27:47100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA43אזהרת ניווט2021-04-16 18:27:17100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA44אזהרת ניווט2021-04-16 18:26:26100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA45אזהרת ניווט2021-04-16 18:25:46100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA46אזהרת ניווט2021-04-16 18:24:45100הצג
J Gislövshammar/WarnaJB70אזהרת מזג אויר2021-04-16 18:24:05100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA49אזהרת ניווט2021-04-16 18:23:04100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA50אזהרת ניווט2021-04-16 18:22:24100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA51אזהרת ניווט2021-04-16 18:21:24100הצג
J Gislövshammar/WarnaJE85תחזית מזג אויר2021-04-16 18:20:03100הצג
I Grimeton/Las Palmas/IzmirIA52אזהרת ניווט2021-04-16 18:17:12100הצג
I Grimeton/Las Palmas/IzmirIE69תחזית מזג אויר2021-04-16 18:16:32100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA49אזהרת ניווט2021-04-16 18:11:31100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA55אזהרת ניווט2021-04-16 18:11:01100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA68אזהרת ניווט2021-04-16 18:10:40100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA83אזהרת ניווט2021-04-16 18:10:10100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA85אזהרת ניווט2021-04-16 18:09:39100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA89אזהרת ניווט2021-04-16 18:09:09100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA99אזהרת ניווט2021-04-16 18:08:38100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA03אזהרת ניווט2021-04-16 18:08:08100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA10אזהרת ניווט2021-04-16 18:07:28100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA11אזהרת ניווט2021-04-16 18:06:37100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA12אזהרת ניווט2021-04-16 18:05:27100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA14אזהרת ניווט2021-04-16 18:04:16100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA18אזהרת ניווט2021-04-16 18:03:46100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA19אזהרת ניווט2021-04-16 18:03:05100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA21אזהרת ניווט2021-04-16 18:02:35100הצג
S PinnebergSE57תחזית מזג אויר2021-04-16 16:08:06100הצג
S PinnebergSA06אזהרת ניווט2021-04-16 16:07:15100הצג
S PinnebergSA07אזהרת ניווט2021-04-16 16:06:45100הצג
S PinnebergSA10אזהרת ניווט2021-04-16 16:05:44100הצג
S PinnebergSA12אזהרת ניווט2021-04-16 16:04:54100הצג
S PinnebergSA18אזהרת ניווט2021-04-16 16:04:13100הצג
S PinnebergSA24אזהרת ניווט2021-04-16 16:03:13100הצג
S PinnebergSA25אזהרת ניווט2021-04-16 16:02:02100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA89אזהרת ניווט2021-04-16 15:40:30100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA84אזהרת ניווט2021-04-16 15:39:50100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA35אזהרת ניווט2021-04-16 15:38:49100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA11אזהרת ניווט2021-04-16 15:37:19100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA10אזהרת ניווט2021-04-16 15:36:19100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA06אזהרת ניווט2021-04-16 15:35:28100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPE78תחזית מזג אויר2021-04-16 15:34:38100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA73אזהרת ניווט2021-04-16 14:28:02100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA77אזהרת ניווט2021-04-16 14:26:42100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA54אזהרת ניווט2021-04-16 14:26:22100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA16אזהרת ניווט2021-04-16 14:25:41100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA17אזהרת ניווט2021-04-16 14:25:01100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA18אזהרת ניווט2021-04-16 14:23:50100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA32אזהרת ניווט2021-04-16 14:23:00100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA43אזהרת ניווט2021-04-16 14:22:29100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA44אזהרת ניווט2021-04-16 14:21:49100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA45אזהרת ניווט2021-04-16 14:21:09100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA46אזהרת ניווט2021-04-16 14:20:08100הצג
J Gislövshammar/WarnaJB70אזהרת מזג אויר2021-04-16 14:19:28100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA49אזהרת ניווט2021-04-16 14:18:27100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA50אזהרת ניווט2021-04-16 14:17:47100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA51אזהרת ניווט2021-04-16 14:16:46100הצג
I Grimeton/Las Palmas/IzmirIA02אזהרת ניווט2021-04-16 14:15:16100הצג
I Grimeton/Las Palmas/IzmirIA06אזהרת ניווט2021-04-16 14:14:05100הצג
I Grimeton/Las Palmas/IzmirIA52אזהרת ניווט2021-04-16 14:13:35100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA36אזהרת ניווט2021-04-16 14:12:05100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA39אזהרת ניווט2021-04-16 14:11:34100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA42אזהרת ניווט2021-04-16 14:11:04100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA49אזהרת ניווט2021-04-16 14:10:23100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA53אזהרת ניווט2021-04-16 14:09:53100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA55אזהרת ניווט2021-04-16 14:09:23100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA58אזהרת ניווט2021-04-16 14:08:52100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA68אזהרת ניווט2021-04-16 14:08:32100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA83אזהרת ניווט2021-04-16 14:08:02100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA85אזהרת ניווט2021-04-16 14:07:41100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA89אזהרת ניווט2021-04-16 14:07:11100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA99אזהרת ניווט2021-04-16 14:06:30100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA03אזהרת ניווט2021-04-16 14:06:00100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA10אזהרת ניווט2021-04-16 14:05:19100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA11אזהרת ניווט2021-04-16 14:04:39100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA18אזהרת ניווט2021-04-16 14:03:18100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA19אזהרת ניווט2021-04-16 14:02:48100הצג
G Cullercoats/Tarifa/Berdjansk/FereydoonkenarGA22אזהרת ניווט2021-04-16 14:02:08100הצג
S PinnebergSE56תחזית מזג אויר2021-04-16 12:08:39100הצג
S PinnebergSA06אזהרת ניווט2021-04-16 12:07:48100הצג
S PinnebergSA07אזהרת ניווט2021-04-16 12:07:08100הצג
S PinnebergSA10אזהרת ניווט2021-04-16 12:06:17100הצג
S PinnebergSA12אזהרת ניווט2021-04-16 12:05:16100הצג
S PinnebergSA18אזהרת ניווט2021-04-16 12:04:46100הצג
S PinnebergSA24אזהרת ניווט2021-04-16 12:03:35100הצג
S PinnebergSA25אזהרת ניווט2021-04-16 12:02:25100הצג
S PinnebergSA26אזהרת ניווט2021-04-16 12:00:34100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA89אזהרת ניווט2021-04-16 11:39:02100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA84אזהרת ניווט2021-04-16 11:38:32100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA51אזהרת ניווט2021-04-16 11:37:22100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA38אזהרת ניווט2021-04-16 11:36:01100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA35אזהרת ניווט2021-04-16 11:34:40100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA11אזהרת ניווט2021-04-16 11:33:10100הצג
P Netherlands Coastguard/Porto Santo/HaifaPA10אזהרת ניווט2021-04-16 11:32:20100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA73אזהרת ניווט2021-04-16 10:24:44100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA54אזהרת ניווט2021-04-16 10:23:34100הצג
J Gislövshammar/WarnaJA16אזהרת ניווט2021-04-16 10:22:54100הצג
< <<  עמוד 1 / 5 > >>    (Query took 0.092411 seconds)

אזהרה: המידע הניתן כאן עלול להיות לקוי כתוצאה מחומרה, תוכנה, קליטה או שגיאת רשת. אין באחריות האתר לדיווחים מוטעים או לקויים. באחריותך לבדוק עם שירותי המזג אויר ואו משמר החופים המקומי.

NAVTEX דפדפן מסרי 2005-2007 MLT - last upgraded Fri Jul 12 16:30:47 BST 2019